Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093 Telefon: 982 84 897 E-post: dagligleder@bsf.nu
Våren 2016 ble HIL og BSF ved daglige ledere enige om at klubbene hadde behov for å ansette en vaktmester. Dette på bakgrunn av vedlikeholdsbehov av bygg og anlegg både ved Høland Stadion og Sportssenteret. Det ble lagt frem et ønske i hovedstyremøte i mai og saken ble grundig vurdert i begge klubber og vedtatt som et prøveprosjekt det første året. HIL og BSF`s daglige ledere tok så kontakt med Roger Engh fra Løken og la frem et tilbud til han. Han syntes dette hørtes interessant ut og sa seg villig til å prøve en slik oppgave for HIL og BSF. Roger ble spurt på bakgrunn av sin meget gode erfaring med banevedlikehold. Siden kunstgressbanene er åpne med aktivtet hele året er man avhengig av at vedlikeholdet ivaretas på en tilfredsstillende måte. Roger ble ansatt i en 50 % stilling i BSF og 50 % i HIL fra 1. desember 2016. Roger sin hovedoppgave har vært og holde kunstgressbanen åpen gjennom vintersesongen. Dette har Roger gjort i samarbeid med noen frivillige personer i BSF. Roger er primært ansatt som «banemester» i BSF, men skal også utføre andre arbeidsoppgaver for klubben. Vaktmester stillingen er underlagt daglig leder i begge klubbene, nå i sommerhalvåret og utover høsten blir det mange forskjellige arbeidsoppgaver. Selv om vi i BSF ser at det å ha ansatt en vaktmester har vært en meget god investering ønsker vi fortsatt å opprettholde dugnadsånden. Takker Roger og dugnadsgjengen for den jobben de har gjort så langt. Videre ønsker vi å gi en stor takk til «gå gjengen» som plukker søppel rundt kunstgressbanen to ganger i uken gjennom vår/sommer sesongen. Sportslig hilsen Kjell Roar Nygård Daglig leder
Vaktmester i BSF