Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093 Telefon: 982 84 897 E-post: dagligleder@bsf.nu
Påbygg Bjørkelangen Sportshall Våren 2015 ble en arbeidsgruppe bestående av Frode Høgenes, Andreas Grepperud, Sverre Martin Grepperud og Ole-Tom Nordby sammen med BSF`s daglige leder Kjell Roar Nygaard satt i arbeid med å planlegge påbygg av Bjørkelangen Sportshall. Behovet er flere garderober, foaje/kiosk, forsamlingslokaler, møterom, kontor og lager. Gruppen ble tidlig enig om at påbygget må legges på vest siden av bygget inn mot Bjørkelangen Videregående Skole og BSF sitt fotballanlegg og inngangen til lysløypa. Dette fordi det er viktig at påbygget, sammen med hall aktivitetene, også integrerer spesielt fotball med nye garderober og felles foaje/kiosk. Også viktig at klubbens forsamlingslokaler henvender seg mot uteanleggene til BSF med gode vindusflater. Håpet er at nytt tilbygg skal skape et samlingspunkt for BSF og dets aktiviteter. Ut fra beliggenheten startet prosjektgruppen med å utarbeide et romprogram samt utarbeide enkle skissetegninger. BSF har i hele planperioden hatt nær kontakt med Bjørkelangen Videregående Skole vedr. eventuelt samarbeid om felles bruk av lokaler. Denne prosessen har tatt mye tid forbundet med behandling i Akershus Fylke. Det er fortsatt dialog uten at det så langt har ført frem til noen avtale. Etter at romprogram ble klart har arkitekt blitt kontrahert og tegninger utarbeidet.
Tegningene er nå klare, nødvendige tillatelser fra naboer (Akershus Fylke og Aurskog-Høland Friidrettslag) er signert, og det er søkt om byggetillatelse. Kalkulasjon av bygget er klart i disse dager, og jobben som nå må gjøres før byggestart er å få godkjent søknad om spillemidler og vurdert hvor mye som kan gjøres av byggearbeidene på dugnad og dermed verdivurdere dette arbeidet. Når endelig oversikt over investeringsbehovet er klart, før sommeren, vil det være tid for ekstraordinært årsmøte i BSF, der endelige byggekostnader og beregnede mer inntekter for BSF som følge av påbygget fremlegges. Ut fra dette må det ekstraordinære møte bestemme om det på dette grunnlag skal søkes nødvendig finansiering av påbygget. Det er beregnet ca. 7 mnd. byggetid, og målet er å ferdigstille til skolestart 2018.