Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093 Telefon: 982 84 897 E-post: dagligleder@bsf.nu
COVID19
BSF åpner for mer «normal»aktivitet. Så lenge man følger rådene fra helsemydighetene. Kvalevåg (NIF) er fornøyd med at veilederen klargjør at barn og unge kan komme i gang med mer ordinær aktivitet. - I veilederen fremkommer det nå at idrettslag kan tilrettelegge for mer normal trening for barn og unge også i idretter der det er vanskelig å unngå fysisk kontakt, som fotball og håndball. Veilederen gir en god beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik at utilsiktet fysisk kontakt begrenses til de som er med i gruppen. Det er en god start, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund. - Samtidig vil vi henstille alle som driver aktivitet til å unngå fysisk kontakt, så langt det er mulig, også for de yngste aldersgruppene, presiserer Kvalevåg. Åpner opp for felles bruk av ball I veilederen står det at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav. - Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, f.eks. kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier Kvalevåg. Ta i bruk innendørsanlegg Veilederen gir også gode råd til hvordan en trygt kan ta i bruk innendørsanlegg. - Kommuner og anleggseiere som har avventet å åpne idrettsanlegg bør nå snarest se hvordan de kan tilrettelegge for aktivitet igjen. De viktigste punktene i smittevernveilederen (se veileder for utfyllende informasjon): Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt. Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal. Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg. Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes. Syke personer må holde seg hjemme God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet Les hele veilederen Idrettsforbundet om Covid19 Oppdatert info kommer, så snart de offentlige retningslinjer oppdateres. Følg med på Kommunes rettnigslinjer