Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Haldenveien 45, 1940 Bjørkelangen Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093 Telefon: 982 84 897 E-post: dagligleder@bsf.nu

Velkommen til kamp i

Bjørkelangen sportshall.

Velkommen til kamp i Bjørkelangen sportshall. Pga Covid 19 er det noen tiltak vi er nødt til å gjøre for å kunne gjennomføre et arrangement med minst mulig smitterisiko. Vi følger retningslinjer gitt fra FHI, Norges håndballforbund og veileder for arrangement fra Region øst. Veilederen fra region Øst ligger vedlagt i link ned på siden. Besøkende må sette seg inn i dette på forhånd. (Sørg for å lese siste oppdatering, da disse oppdateres jevnlig) Lagledere sørger for at alle er kjent med dette på forhånd. (Spillere, foreldre osv.) Dette gjelder for Bjørkelangen sportshall: 1. Har du symptomer, hold deg hjemme. 2. Alle besøkende skal registrere seg, spillere på egne spillelister, og andre registrerer seg i døra når de kommer. Dette gjelder alle. 3. Alle må sprite hendene før de går inn i hallen. Dette gjøres ved registrering. Benytt mulighetene for håndvask/sprit som er i hallen under oppholdet. 4. Garderober vil ikke være tilgjengelig. 5. Oppvarming skjer utendørs, hvis mulig i forhold til tidsskjema, kan de siste 5 minuttene før kamp brukes i hall. Lagleder må være tilgjengelig for dommer og sekretariat fra 10 minutter før kamp. 6. Det vil ikke være sidebytte etter pause. 7. 1 meters regel gjelder alle utenom spillere under spillets gang. 8. For å opprettholde 1 meters avstand på tribune, vil det kun være mulig med 1 publikum per spiller. Tribunen er merket opp med en meters avstand. Vi vil gjøre det vi kan for at arrangementet skal bli gjennomført med håndballen i fokus, og at alle besøkende føler seg godt ivaretatt. Velkommen til Bjørkelangen! Velkommen til Bjørkelangen! Les mer detaljert i denne veilederen for kamp og arrangement i barne og ungdomsidretten: https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og- arrangement/ Spillerliste 2020 Kamp og arrangementveilederen Region Øst. Mvh Bjørkelangen Håndball
COVID19 - Håndball

REGLER

Kamparrangement – telling og

registrering

Det totale antall deltagere (spillere og publikum) i håndballhallen/arenaen, skal aldri overskride 200. I tillegg til de 200 kommer funksjonærene som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet. Deltakere inkluderer spillere og tilskuere. Arrangør må i samarbeid med halleier finne den konkrete kapasiteten for hallen, som ivaretar 1-metersregelen utenfor spilleflaten. Det skal føres oversikt over ALLE som inngår i arrangementet. Lagene plikter selv å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i gruppen til den aktuelle kampen.I de klassene og nivåene hvor det brukes elektronisk kamprapport er dette tilstrekkelig. Listen skal inneholde fullt navn og telefonnummer og lagres i 10 dager, for så å makuleres/slettes. Klubben velger selv metode for registrering og lagring, men lagring skal foregå på sikker måte, og listene skal være tilgjengelig på kort varsel dersom helsemyndighetene får behov for å gjennomføre smittesporing. NB: I flerbanehaller med samme inngang/utgang hvor det foregår kamper på flere baner parallelt, gjelder den øvre begrensning på 200 deltakere som samtidig kan være til stede.