Bjørkelangen Sportsforening nettside.  Design og vedlikehold  Tlf 63 85 49 50
Bjørkelangen Sportsforening Adresse: Postboks 108, 1941 Bjørkelangen Besøksadresse: Østre Bliksrud vei 7.   Man - Fre 08.00 - 15.00 Bankkonto: 1280 26 41093  Telefon: 982 84 897     E-post: dagligleder@bsf.nu
Bjørkelangen
OM BSF BSF er et fleridrettslag med gode tilbud for barn, ungdom og voksne på Bjørkelangen. BSF består av 8 forskjellige grupper som arbeider for at barn, unge og voksne skal ha et variert aktivitetstilbud. Fotballgruppa består av ca. 180 aktive spillere fordelt på  barn og ungdomslag pluss lagledere og trenere. Håndballgruppa består av rundt 150 aktive spillere på aldersbestemte nivåer.   Svømmegruppa består av ca. 110 barn og unge i bassenget på Bjørkelangen Skole.  De følger skoleruta og holder åpent fra høst til vår. Biljardgruppa startet opp i BSF 2016. Alle i alle aldre er hjertlig velkommen til vår nye biljardsalong i BSF sine nye lokaler i Østre Bliksrudvei 7 Ski/Trim gruppa  De trener hele året, men hovedfokuset er i vintersesongen når det er snø på bakken. Innebandy er en gruppe for de som vil holde seg aktive med en innendørs lagidrett.  Gruppen har ingen påmeldte lag i serien, men har fokus på trivsel og trening. Allidretten er først og fremst for barn i alderen 4-7 år. Her skal barna få utfolde seg fysisk i ulike aktiviteter. Sykkelgruppa ble etablert våren 2012 og har ca 50 aktive medlemer. BSF eier og driver en rekke anlegg som lokalbefolkningen har stor glede av. BSF er mer enn bare idrett. Idrettslaget er med på det meste som skjer på Bjørkelangen og bidrar både i store og små arrangement. For å opprettholde vårt gode tilbud trenger vi medlemmer.  Som medlem bidrar du på en positiv måte, enten gjennom passivt eller aktivt medlemskap.
Bjørkelangen

BSF NYHETER

Bjørkelangen sportshall!
Kvalitetsklubben BSF
Bjørkelangen
Noen av våre Sponsorer - Les mer

HALLPROSJEKTET

Vi sender i disse dager ut

medlemskontingenten for 2018.

Husk at alle som er med i organisert idrett gjennom BSF skal betale medlemsavgift. Medlemsavg 2018; Enkeltmedlem kr 350 Familemedlemsskap   kr 600 Familemedlemsskap pensjonister (begge må være pensjonister) kr 400,-
BLI MEDLEM BLI MEDLEM 2018 BILDEARKIV. Bilder fra årets Fotballskole NYE SVØMMEKURS I NY SVØMMEHALL         OPPSTART I BJØRKEBADET UKE 41 og UKE 44
Bjørkelangen

Prosjekt Hallbygg –   

Vi trenger din støtte!

BSF ønsker å gi et bedre tilbud til Bjørkelangens befolkning både unge og gamle. Ved å bygge nytt klubbhus med nye fasiliteter som garderober,kiosk/kafé og flerbrukssal til utleie. Økonomisk er dette prosjektet en betydelig investering for klubben. Og vi søker din hjelp til finansiering av vårt tillbygg. Vi håper og tror at vi gjennom felles innsats og velvilig støtte får gjennomført dette prosjektet på en god måte. Derfor prøver vi salg av andelsbevis til privat personer og bedrifter.  Les mer om dette her:
HÅNDBALLKAMPER  I BJØRKELANGEN SPORTSHALL HØSTEN 2018 Vil du hjelpe Bjørkelangen Sportsforening med en Spleis?  De kan nå med din hjelp kjempe om 100.000 kroner. Klikk her for å stemme